Вода

Smurfit Kappa е разработила специфично решение за опаковане, което е напълно подходящо за вода. Производството на специално качествено фолио за вода от специфични материали осигурява отлични органолептични характеристики и гарантира качеството на продукта както преди, така и след отварянето на торбичката.
Ние предлагаме цялостна система „торба в кутия“ за вода

Filter