BAG-IN-BOX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВИНО, 7-мо издание, 2023 г.