Асоциация AZOC-STAR подкрепя деца в риск от отпадане от училище